Malmfälten

FRO Malmfälten är nu en avdelning i FRO Norrbotten.

Det skedde vid bildandet av det nya förbundet FRO Norrbotten den 2018-02-24.

Bo Westerlund är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och Jan Westerlund är ersättare.